European Green Deal

European Green Deal – офіційно затверджена стратегія Євросоюзу, спрямована на досягнення нульового рівня парникових викидів країнами ЄС до 2050 р. Прийнята в грудні 2019 р. В грудні 2020 р внесено низку поправок.

Передбачає декарбонізацію економіки, тобто перехід промисловості, енергетики і транспорту в країнах ЄС на технології, що виключають викид парникових газів в атмосферу – в обсягах, що перевищують їх природне поглинання рослинами.

У металургії при виплавці сталі це відмова від вугілля, яке використовується в доменних печах і конвертерах. Традиційні технології виробництва планується замінити на електродугову плавку сталі, а так само за рахунок застосування водню замість вугілля в доменному і конвертерному процесі.

У транспортній галузі передбачається відмова від двигунів внутрішнього згоряння в авто та на залізницях на користь електродвигунів і двигунів на водневому паливі.

В енергетиці досягнення вуглецевої нейтральності має забезпечити відмову від виробництва електроенергії на вугільних електростанціях. При цьому акцент робиться на поновлюваних джерелах енергії, головним чином на вітрових і сонячних електростанціях.

Green Deal

Також передбачаються енергомодернізація житлового фонду для зменшення витрат енергоресурсів на опалення. Окрім цього переробка відходів дійде до 100% з метою повторного використання пластикової упаковки, харчової фольги і жерсті, склотари.

Одним з головних інструментів для реалізації стратегії стане плановане введення з 2023 р так званого “Вуглецевого податку” (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM). Його дія поширюватиметься на імпорт в ЄС продукції, виготовленої із застосуванням “брудних” технологій.

Очікується, що розмір вуглецевого податку буде прив’язаний до вартості квот на парникові викиди в ЄС (EU Emissions Trading System). За оцінками експертів, платежі українських компаній при експорті в ЄС можуть вирости на €566,3 млн на рік після введення СBAM.

Виконання цілей Green Deal вимагає інвестицій в обсязі не менше € 260 млрд на рік на весь період дії ініціативи.